អត្ថបទ៖ ទីក្រុងទេសចរណ៍ធំៗទាំងអស់ ត្រូវតែជាទីក្រុង ដែលមានខ្សែក្រវាត់បៃតង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ ទីក្រុងទេសចរណ៍ធំៗទាំងអស់ ត្រូវតែជាទីក្រុង ដែលមានខ្សែក្រវាត់បៃតង

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ​ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ម៉ោង ២១​ម៉០០ ថ្ងៃទី ២៦ និង ម៉ោង ០៧ម៉០២ ថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz