កម្មវិធី «ជីវិតយើងសង្គមយើង»ក្រោមប្រធានបទ« មុខប្រជាសហគមន៍នៅតំបន់ទេសចរណ៍»សូមអញ្ជើញ តាមដានស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖សម្របសម្រួលដោយ៖ លោកស្រី ឆាយ លីណា៖


ថ្ងៃ០៦រោច ខែមាឃ ឆ្នាំច សំរឹទ្ឋិស័ក ព.ស២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃចន្ទ័ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ គ.ស២០១៩នេះ កម្មវិធី ជីវិតយើងសង្គមយើង វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងFM105.70 MHz

ប្រធានបទស្តីពី« មុខរបរប្រជាសហគមន៍នៅតំបន់ទេសចរណ៍ »
គោលបំណងនៃកិច្ចពិភាក្សា
១- ស្ថានភាព និងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការប្រកបមុខរបរបស់ប្រជាសហគមន៍
២- ផលប្រយោជន៍ និងការគ្រប់គ្រង
វាគ្មិន៖
លោកជំទាវ ឆាយ សុីវលីន ប្រធានសមាគមភ្នាងារទេសចរណ៍កម្ពុជា ។
លោក ប៊ុន សុស្យា អនុ/ដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ផលិតទេសចរណ៍នៃក្រសួងទេចរណ៍ ។