នាទីកសិកម្ម៖ អត្ថបទស្តីពី ពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវ ផ្ការំដួល, ផ្ការំដេង, ផ្ការមៀត,​ ចាន់សែនស និង បច្ចេកទេសដាំដុះស្រូវ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីកសិកម្ម៖ អត្ថបទស្តីពី ពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវ ផ្ការំដួល, ផ្ការំដេង, ផ្ការមៀត,​ ចាន់សែនស និង បច្ចេកទេសដាំដុះស្រូវ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ អ្នកស្រី រស់ កណ្តាវី

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុ FM 105.70MHz

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ