នាទីប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរ៖ អត្ថបទពុទ្ធិសាស្ត្របណ្ឌិតស្តីពី ការរួមសាមគ្គីធម៌របស់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរពីបូរាណជួយគ្នាក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗ ឬមង្គលការ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុេជាតិកម្ពុជាសូមជូន

នាទីប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរ៖ អត្ថបទពុទ្ធិសាស្ត្របណ្ឌិតស្តីពី ការរួមសាមគ្គីធម៌របស់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរពីបូរាណជួយគ្នាក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗ ឬមង្គលការ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ អ្នកស្រី ខន សុវណ្ណដា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ និង អាទិត្យ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា