បទអត្ថាធិប្បាយ៖ ទោះបាត់ EBA ក៏កម្ពុជាមិនស្លាប់ ហើយទោះមាន EBA ក៏មិនក្លាយជាអ្នកមានដែរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

បទអត្ថាធិប្បាយ៖ ទោះបាត់ EBA ក៏កម្ពុជាមិនស្លាប់ ហើយទោះមាន EBA ក៏មិនក្លាយជាអ្នកមានដែរ

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ វណ្ណារិទ្ធ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៥ កុម្ភៈ ២០១៩ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz