នាទីប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរ៖ ប្រវត្តិបុណ្យមាឃបូជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុេជាតិកម្ពុជាសូមជូន

នាទីប្រពៃណី និង វប្បធម៌ខ្មែរ៖ ប្រវត្តិបុណ្យមាឃបូជា

ស្រាវជ្រាវដោយ៖ អ្នកស្រី ថ្លាង សំអាង

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ អ្នកស្រី ខន សុវណ្ណដា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ និង អាទិត្យ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា