សូមរីករាយទស្សនា ល្ខោនយីកេ រឿង ៖ ម៉ាក់ថឺង នៅក្នុង Facebook Page ក្រសួងព័ត៌មាន ឥឡូវនេះ

ល្ខោនយីកេ រឿង ៖ ម៉ាក់ថឺង

សូមគោរពសម្ដេច ទ្រង់ ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ ឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ទស្សនាកម្សាន្ត ល្ខោនយីកេ រឿង ៖ ម៉ាក់ថឺងសូមដោនឡូដ App ក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន និង វីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ: iOS: https://goo.gl/MDG3cz Android: https://goo.gl/JXc6op

Posted by Ministry of Information on Tuesday, February 5, 2019