សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិត្រូវរួមគ្នាថែរក្សា ការពារសន្តិភាពឲ្យខានតែបាន !

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិត្រូវរួមគ្នាថែរក្សា ការពារសន្តិភាពឲ្យខានតែបានដើម្បីកុំឲ្យប្ទេសជាតិវិលធ្លាក់ ទៅក្នុងភ្លក់ភ្លើងសង្រ្គាម និងការបំផ្លិចបំផ្លាញសារជាថ្មី !