ព្រះធម៌ទេសនាក្រោមប្រធានបទ៖ សោចិយ៣យ៉ាង (ការស្អាត៣យ៉ាង)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន ព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃឧបោសថសីល

ព្រះធម៌ទេសនាក្រោមប្រធានបទ៖ សោចិយ៣យ៉ាង (ការស្អាត៣យ៉ាង)

ធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ សៀន ប្រុស ព្រះអង្គជាសង្ឃគណធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM105.70MHz