លោកវេជ្ជបណ្ឌិត មុំ គង់ អញ្ជើញផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការអង្កេតលើកទី២ លើការអនុវត្តច្បាប់ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —


លោកវេជ្ជបណ្ឌិត មុំ គង់ នាយកប្រតិបត្តិ នៃអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពអញ្ជើញធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ លទ្ធផល នៃការអង្កេតលើកទី២ លើការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ ឃុត សៅ