ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន និងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានរុស្ស៊ី អញ្ជើញធ្វើជាសហប្រធាន នៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-រុស្ស៊ី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងឯកឧត្តម ឌីមីទ្រី កូប៊ីលគីន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាននៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី បាន​អញ្ជើញ​ធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-រុស្ស៊ី ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកទេស នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ​ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា