វិចារណកថា៖ អបអរសាទរទិវាគម្រប់ខួប២០ឆ្នាំថ្ងៃកំណើតកងទ័ពជើងគោក

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ អបអរសាទរទិវាគម្រប់ខួប២០ឆ្នាំថ្ងៃកំណើតកងទ័ពជើងគោក

អានដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៤ ​មករា ២០១៩ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz