កម្មវិធី «ជីវិតយើងសង្គមយើង»ក្រោមប្រធានបទ« កុមារត្រូវទទួលបានការមើលថែ»សូមអញ្ជើញ តាមដានស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖សម្របសម្រួលដោយ៖ លោកស្រី ឆាយ លីណា៖


ថ្ងៃ១១កើតខែបុស្សឆ្នាំចសំរឹទ្ឋិស័កព.ស២៥៦២គ.ស២០១៨ត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី១៦ខែមករា នេះកម្មវិធី(ជីវិតយើងសង្គមយើង)សូមលើកយកប្រធានបទស្តីពី«កុមារត្រូវទទួលបានការមើលថែ»ផ្សយចេញពីវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM918KHzនិងFM105.70 MHz
គោលបំណងនៃកិច្ចពិភាក្សានោះ គឺ១-ស្ថានភាពសុខភាពកុមារតូច ២-មធ្យោបាយគាំពារ
លោកស្រីវេជ្ជៈ ជា ម៉ារី ប្រធានកម្មវិធីជាតិអាហាររូបត្ថម្ភនៃក្រសួងសុខាភិបាល ។