ព្រះធម៌ទេសនាក្រោមប្រធានបទ៖ ព្រះពុទ្ធសាសនា ក្រោយថ្ងៃ៧ មករា ១៩៧៩

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន ព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃឧបោសថសីល

ព្រះធម៌ទេសនាក្រោមប្រធានបទ៖ ព្រះពុទ្ធសាសនា ក្រោយថ្ងៃ៧ មករា ១៩៧៩

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះគ្រូបញ្ញាវិសុទ្ធិញាណ ប៉ាត កុសល ព្រះអង្គជាសង្ឃគណមហានិកាយ គង់នៅវត្តសារាវ័នតេជោ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM105.70MHz