ល្ខោននិយាយរឿ៖ ស្រមោលយុវវ័យ (ភាគទី១២)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

ល្ខោននិយាយរឿ៖ ស្រមោលយុវវ័យ (ភាគទី១២)

រឿងនេះជាវណ្ណកម្មជាប់ជ័យលាភីលេខ១ ពានរង្វាន់អក្សរសិស្ប៍ ៧មករាទូទាំងប្រទេស ឆ្នាំ​២០០០

និពន្ធដោយ៖ លោក នេត ចាន់រ៉ា

រៀបសម្រួលជាល្ខោននិយាយដោយ៖ លោក ចាន់ ឧត្តម និង លោកស្រី បែន មុយនិច

ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក មី វ៉ាត

បច្ចេកទេសបញ្ចូលសូរស័ព្ទដោយ៖ លោក អ៊ុយ សន្តិសៀន

សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

រចនារូបភាពដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា