រថយន្តបុស្បុកខេត្តរតនគិរីដែលបានចូលរួមក្បួនព្យុសយាត្រាអបអរសាទរខួបលើកទី៤០ ទិវាជ័យជំនះ៧មករាបង្ហាញពីសក្តានុពល និងការអភិវឌ្ឍ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយរដ្ឋបាលខេត្តរតនគីរី

ភ្នំពេញ៖ រថយន្តបុស្បុកខេត្តរតនគិរីដែលបានចូលរួមក្បួនព្យុសយាត្រាអបអរសាទរខួបលើកទី៤០ ទិវាជ័យជំនះ៧មករាបង្ហាញពីសក្តានុពល និងការអភិវឌ្ឍខ្លាំងរបស់ខេត្តទាំងមូលហើយទទួលបានការគាំទ្រ និងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមហាជន។

សូមអាន អត្ថន័យ និងរូបភាព របស់រថយន្តបុស្បុកខេត្តរតនគិរីខាងក្រោមនេះ៖