នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ ថ្ងៃទី ០៦ មករា ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទី៖ បទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ

និពន្ធអត្ថបទដោយ៖ លោក ស៊ី បរិញ្ញា

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក កុយ ស៊ីឌឿន និង លោកស្រី ជៀម ស៊ីណាត

បច្ចេកទេសស្រាវជ្រាវ និង បញ្ចូលបទភ្លេងដោយ៖ លោក សន្ទនា

ចាក់ផ្សាយ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និង អាទិត្យ វេសាម៉ោង ២៣ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ជុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា