អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ៧មករាផ្តល់សិទ្ធសេរីភាព នៃការរស់រានមានជីវិត

ដើម្បីឆ្ពោះទៅអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤០ ថ្ងៃទិវាជ័យជំនះ ៧មករា អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ៧មករាផ្តល់សិទ្ធសេរីភាព នៃការរស់រានមានជីវិត

និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់សេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក ជិន អេង និង លោកស្រី អ៊ូច សាវី

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា