នៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំសកល គ.ស២០១៩ ក្រុមការងារប្រត្តិបត្តិ APPក្រសួងព័ត៌មាន សូមគោរពជូនពរ ឯកឧត្ដម ខៀវកញ្ញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រី្តក្រសួងព័ត៌មាន

នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសកល គ.ស២០១៩​ ក្រុមការងារប្រត្តិបត្តិ APPក្រសួងព័ត៌មាន សូមគោរពជូនពរ ឯកឧត្ដម ខៀវកញ្ញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រី្តក្រសួងព័ត៌មាន មានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ ពលានុភាពមាំមួន ជន្មាយុយឺនយូរ និងសូមទទួលបាននូវជោគជ័យថ្មីៗ ធំធេងថែមទៀត ក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិ ប្រជាជនប្រកបដោយអភិវឌ្ឍ និងរីកចំរើនជានិរន្តរ៍។