អត្ថបទ៖ អបអរសាទរសមិទ្ធិផលនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ ដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិល នាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ អបអរសាទរសមិទ្ធិផលនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ ដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិល នាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ ឯកឧត្តម ប៊ូ វណ្ណារិទ្ធ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី២៩​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨