អត្ថបទ៖ បុណ្យគ្រិស្តម៉ាស់ ឬ បុណ្យណូអែល

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ បុណ្យគ្រិស្តម៉ាស់ ឬ បុណ្យណូអែល

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី២៤ និងថ្ងៃទី២៥​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨