បទយកការណ៏ស្តីពី«ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអបអរសាទរការសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះ»

អគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា៖ ផលិតដោយ៖ លោកស្រី សន សាវិន