នាទីនារីរតនៈ៖ បទយកការណ៍ ស្តីពី កាកសំណល់រោងចក្រធ្វើអោយស្ត្រីនៅភូមិវាយឈ្នះស្រុកសំរោងមានការងារធ្វើ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីនារីរតនៈ៖ បទយកការណ៍ ស្តីពី កាកសំណល់រោងចក្រធ្វើអោយស្ត្រីនៅភូមិវាយឈ្នះស្រុកសំរោងមានការងារធ្វើ

នៅភូមិវាយឈ្នះ ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវមានការងារធ្វើ

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី

ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក ថ្ងៃទី២១ វិច្ឆិកា ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz