ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ចាប់អារម្មណ៍ រស់ជាតិទឹកត្នោតផ្អែម នៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្ត

AKPខេត្តសៀមរាបថ្ងៃទី១៤ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨-

ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តជាតិជាច្រើននាក់ដែលបានទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត ចាប់អារម្មណ៍ និងចូលចិត្តនិងត្នោតផ្អែម ដាក់លក់នៅក្នុងប្រាសាទអង្គរ ដោយពួកគេបានទិញទឹកត្នោតផ្អែមដំបូង១កែវចែកគ្នាភ្លក់រស់ជាតិសាកមើល បន្ទាប់ពីដឹងរស់ជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ក្រុមអ្នកទេសចរជាច្រើនបាននាំគ្នាទិញទឹកត្នោតផ្អែមផឹកជាបន្តបន្ទាប់ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ