ឯកឧត្ដម យូ ឡាណា អញ្ជើញជាអធិបតី ទិវាអន្តរជាតិអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទ ក្រហម ០៥ធ្នូ នៅខេត្តក្រចេះ

AKP ក្រចេះ ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្ដម យូ ឡាណា អគ្គលេខាធិការរងទី២ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតី ទិវាអន្តរជាតិអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត កាកបាទក្រហម ០៥ធ្នូ នៅខេត្តក្រចេះ នាថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ជួន សុជាតិ