លោក នាក់ យុទ្ធា អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ ស្តីពីលទ្ធផលការងារ ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនរយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

AKP បន្ទាយមានជ័យ ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

លោក នាក់ យុទ្ធា អគ្គលេខាធិការរងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន រយៈពេល៩ខែ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នាថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឈុន សារ៉ាត