ព្រះធម៌ទេសនាក្រោមប្រធានបទ៖ អ្វីទៅដែលហៅថាកុសលផលបុណ្យ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន ព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃឧបោសថសីល

ព្រះធម៌ទេសនាក្រោមប្រធានបទ៖ អ្វីទៅដែលហៅថាកុសលផលបុណ្យ

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ព្រះគ្រូ សិលា ចារគុណ ព្រះអង្គជាសង្ឃគណធម្មយុត្តិកនិកាយ គង់នៅវត្តសហវាយពពែ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM105.70MHz