វិចារណកថា៖ អបអរសាទរខួប២៥ឆ្នាំ នៃការបង្កើត ICC-ANGKOR

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ អបអរសាទរខួប២៥ឆ្នាំ នៃការបង្កើត ICC-ANGKOR

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៥ និងទី ០៦ ធ្នូ ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz