អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ អបអរសាទរខួបលើកទី៤០ថ្ងៃបង្កើតវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ០៣ ធ្នូ ១៩៧៨-០៣ ធ្នូ ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន
អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ អបអរសាទរខួបលើកទី៤០ថ្ងៃបង្កើតវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ០៣ ធ្នូ ១៩៧៨-០៣ ធ្នូ ២០១៨
និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់សេង
ច្រៀងដោយ៖ លោក កែប ផេង និង លោកស្រី សុន ចាន់ថន
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០
រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា