វិចារណកថា៖ អបអរសាទរខួបលើកទី៤០ នៃថ្ងៃបង្កើតវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន
វិចារណកថា៖ អបអរសាទរខួបលើកទី៤០ នៃថ្ងៃបង្កើតវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ
ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ចាក់ផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៣ ធ្នូ ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz