អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា រៀបចំពិព័រណ៌រូបថតសកម្មភាព និងសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្របសម្រួលការគាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្រ្តអង្គរ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា រៀបចំពិព័រណ៌រូបថតតាំងបង្ហាញពីសកម្មភាព និងសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ សម្របសម្រួលការគាំពារ និងអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្រ្តអង្គរ នៅសួនច្បារជិតព្រះអង្គចេកព្រះអង្គចម ដែលមានរយៈពេល១៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃ២៨ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ