សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ នៅក្នុងឪកាសដែលល្ខោនខោលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការយូណេស្ដូ Facebook Page ក្រសួងព័ត៌មាននិងធ្វើការចាក់ផ្សាយនូវផ្ទាំងទស្សនីយ៍ភាពល្ខោនខោលរឿង រាមកេរ្តិ៍ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង០៨យប់តទៅ