បទ៖ វាសនាបាត់ដំបង

អនុស្សាវរីយ៍ចាស់ក្នុងយុគ្គសម័យថ្មី នៅតែពិរោះរងំសណ្តំចិត្ត ហើយក៏នាំអារម្មណ៍លោកអ្នកវិលទៅរកអតិតកាល ជួបជាមួយរឿងខ្លះឈឺចាប់គឺក្នុងរបបអាវខ្មៅ ប៉ុន្តែអារម្មណ៍មួយទៀតហាក់អង្រួនដួងចិត្តលោកអ្នកអោយភ្ញាក់ទាំងកាយ អោយមកជួបរឿងខ្លះសប្បាយរីករាយក្រោយ ថ្ងៃរំដោះ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ជាបន្តទៅទៀតនេះ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន
បទចម្រៀង៖ វាសនាបាត់ដំបង
និពន្ធបទភ្លេង៖ លោក ខ្មៅ ពេជ្រ
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ លោក សៅ សារឿន
សំនៀងដើម៖ លោក គឹម ឈន
សម្រួលតន្ត្រី៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
ច្រៀងដោយ៖ កញ្ញា សុខ សុភ័ស្ស
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា