អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ អបអរសាទរទិវាល្ខោនស្រមោលចូលជាសម្បត្តិមនុស្សជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន
អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ អបអរសាទរទិវាល្ខោនស្រមោលចូលជាសម្បត្តិមនុស្សជាតិ
និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់សេង
ច្រៀងដោយ៖ លោក កែប ផេង និង លោកស្រី អ៊ូច សាវី
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០
រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា