ល្ខោននិយាយរឿង៖ កូលាបប៉ៃលិន (ភាគទី២)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

ល្ខោននិយាយរឿង៖ កូលាបប៉ៃលិន (ភាគទី២)

និពន្ធដោយ ៖ លោក ញ៉ុក ថែម

កែសម្រួលជាល្ខោននិយាយដោយ៖ មី វ៉ាត

ដឹកនាំសម្តែង និង បច្ចេកទេសបញ្ចូលសូរស័ព្ទដោយ៖ លោកស្រី ហ៊ុល កុលធីតា

សម្តែងដោយ៖ សីល្បករ សិល្បការនី របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និងអាទិត្យ វេលាម៉ោង ១២ម៉៣០