រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងព័ត៌មានស្នើដល់ម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ ជួយផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំអំពីជំងឺអេដស៍ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —