ចាប៉ីដងវែង៖ អត្ថន័យពិធីបុណ្យអុំទូក

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
ចាប៉ីដងវែង៖ អត្ថន័យពិធីបុណ្យអុំទូក
ច្រៀងដោយ៖ ព្រឹទ្ធាចារ្យភិរម្យវោហារប្រាជ្ញ ឈួន
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណ ម៉ោង២០ម៉៣០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz