នាទីកសិកម្ម៖ កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីការផ្តល់ពូជស្រូវ ពូជដំណាំ និងការដាំដំណាំរួមផ្សំ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
នាទីកសិកម្ម៖ កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីការផ្តល់ពូជស្រូវ ពូជដំណាំ និងការដាំដំណាំរួមផ្សំ
អានដោយ៖ លោកជំទាវ រស់ កណ្តាវី សហការផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន កសិកម្ម និង អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz វេលាម៉ោង៩ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ