លទ្ធផល នៃការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៣ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនានា របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅប្រទេសសិង្ហបុរី

AKP ភ្នំពេញ  ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —