អគ្គនាយកដ្ឋានកាំកុងត្រូល បំភ្លឺអំពីយន្តការ និងនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យផលិតផលប្រេងឥន្ធនៈរបស់មន្ត្រីជំនាញនៅតាមស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈទូទាំងប្រទេស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —