រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖​​ សម្រស់ទីក្រុងភ្នំពេញ តាមបណ្តោយទន្លេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

ទិដ្ឋភាពទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្ន តាមបណ្តោយទន្លេសាប ទន្លេមេគង្គ និងទន្លេបាសាក់ ពីភ្នំពេញ ទៅកាន់ទីក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល តាមសេវាទូកសាធារណៈ។

ដោយ ​ហេង ច័ន្ទប៊ុនវឌ្ឍន៍