អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញតុលាការកម្ពុជា ប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង០០២ វគ្គ២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញតុលាការកម្ពុជា បើកសវនាការ សម្រេចប្រកាសសាលក្រមជាផ្លូវការនូវសំណុំរឿង០០២ វគ្គ២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផន ផន្ទាទោសជាប់ពន្ធធនាគារអស់មួយជីវិត នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា