ដំណឹងល្អ! ប្រេងសាំង​ធម្មតា​ នឹងចុះថ្លៃមកត្រឹម៣៦៥០រៀល ក្នុង១លីត

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី១៦វិច្ឆិកានេះថា សាំងធម្មតាដែលត្រូវលក់រាយ តាមបណ្តាស្ថានីយផ្សេងៗ នឹងមានតម្លៃ៣៦៥០រៀលក្នុងមួយលីត ខណៈ​ប្រេងម៉ាស៊ូត នឹងមានតម្លៃ៣៨០០រៀលក្នុងមួយលីត។ តម្លៃនេះនឹងត្រូវលក់ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៨​។