សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាលើកទី១៣

AKP សិង្ហបុរី ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ — សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមជាមួយដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ីបូព៌ាដទៃទៀត អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាលើកទី១៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងសិង្ហបុរី សាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមជាមួយដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ីបូព៌ាដទៃទៀត អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាលើកទី១៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងសិង្ហបុរី សាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី។

រូបថត៖ បេសកជនពិសេសទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា