នាទីកសិកម្ម៖ ការកៀរពង្រាបដី និងពូជស្រូវសែនពិដោរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
នាទីកសិកម្ម៖ ការកៀរពង្រាបដី និងពូជស្រូវសែនពិដោរ
អានដោយ៖ លោកជំទាវ រស់ កណ្តាវី
សហការផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន កសិកម្ម និង អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz វេលាម៉ោង៩ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ