ឯកឧត្តម ថោង ខុន អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីផ្សព្វផ្សាយប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារជំនាញ ដើម្បីជួយពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨​​ —

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីផ្សព្វផ្សាយប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារជំនាញ ដើម្បីជួយពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ នៅខេត្តព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី