កម្មវិធី«ជីវិតយើងសង្គមយើង»ក្រោមប្រធានបទ«ការថែរក្សាបរិស្ថាននៅតំបន់ទេសចរណ៍»សូមអញ្ជើញ តាមដានស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖សម្របសម្រួលដោយ៖ លោកស្រី ឆាយ លីណា៖

ថ្ងៃ០៥កើត កត្តិក ឆ្នាំច រឹទ្ឋិស័កព.ស២៥៦២ គ.ស២០១៨ត្រូវនឹងថ្ងៃចន្ទ័ ទី១២ ខែវិចិ្ឆកានេះ កម្មវិធី «ជីវិតយើងសង្គមយើង»បានពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទ « ការថែរក្សាបរិស្ថាននៅតំបន់ទេសចរណ៍ »

វាគ្មិន៖ លោក អ៊ុក ណាវ៉ាន់ អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍ នៃក្រសួងបរិស្ថាន -លោក ហ៊ួត រិទ្ឋី ប្រធាននាយកសេវាគាំពារទីក្រុងស្អាត និងជម្រុញការប្រឡងប្រណាំង នៃក្រសួងទេសចរណ៍ ។

កិច្ចពិភាក្សាចំបង

១-ការយល់ដឹងនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការថែរក្សាបរិស្ថាននៅតំបន់ទេសចរណ៍

២- គុណតម្លៃ និងផលប្រយោជន៍ការថែរក្សាបរិស្ថាននៅតំបន់ទេសចរណ៍