ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន អំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងបារីស ប្រទេសបារាំង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូវិលត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិវិញ និងធ្វើសន្និសីទ សារព័ត៌មាន អំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងបារីស ប្រទេសបារាំង នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន