គណៈកម្មការវត្តស្វាយរមៀត សហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន រៀបចំពិធីប្រណាំងទូកប្រពៃណី ដើម្បីអបអរសាទបុណ្យកឋិន និងទិវាឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ –

គណៈកម្មការវត្តបារាយណ៍មហានទីរតនារាម ហៅវត្តស្វាយរមៀត សហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន រៀបចំពិធីអុំទូក ប្រពៃណី នៅបារាយណ៍ទឹកថ្លា សង្កាត់ទឹកវិល ក្រុងសៀមរាប រយៈពេលពីរថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យកឋិនទាន និងទិវាឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា (១៩៥៣-២០១៨)។

រូបថត៖ ឃុត សៅ