រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ជម្រើសរូបភាព នៃពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី៦៥ ទិវាឯករាជ្យជាតិ (៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ – ៩ វិច្ឆិកា ២០១៨)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

រូបថត៖ ហ៊ុន យុទ្ធគុណ, កុក គី, ខឹម សុវណ្ណារ៉ា, ឌី វឌ្ឍនៈ